niedziela, 4 września 2016

Rysować Naturalnie! Wystawa w GSW


Zapraszam na wystawę Rysować Naturalnie! w GSW Chłodna 20. Wystawa czynna do 14 października 2016r.

VII Wystawa RYSOWAĆ w tym roku RYSOWAĆ NATURALNIE! organizowana jest przez Zakład Rysunku UMK od 2008 roku, po raz pierwszy ma zasięg międzynarodowy. 

Wystawie przyświeca cytat z Dziennika Ferdynanda Ruszczyca: "Wilno, środa 19 V (1920). W ogrodzie Bernardyńskim. Rysują. Pokazuję cienie na ścieżkach jako rysunek natury" (Ferdynand Ruszczyc "Dziennik Cz. II Wilno str. 76). Powyższy cytat przenosi nas do początków historii Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Okazja ku temu jest wyjątkowa, bowiem VII edycja Wystawy Rysunku Studenckiego została włączona w cykl obchodów 70-lecia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Wydziału Sztuk Pięknych.

Jak zawsze na wystawie pokazane różnorodne rozwiązania, definiujące, ukazujące możliwie szeroko ujętą problematykę rysunku klasycznego, współczesnego, aktualnego. Rysunek z natury, rysunek wbrew naturze, spontaniczny, wykoncypowany, rysunek użytkowo-projektowy, mistyfikacje rysunkowe, rysunek faktu, rysunek natury, rysunek "nie ręką ludzką uczyniony" (acheiropoietos - нерукотворный), rysunek mix-intermultimedialny, rysunek przestrzenny, animowany, ilustracyjny, foto-video rysunek, performance.

Aleksandra Sojak-Borodo

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz